Gym Städning Detalj

  • Hem
  • Gym Städning Detalj
image

Gym Städning

Noggrann städning ökar trivseln och gör att gymmet och sportanläggningen är en trevlig och hygienisk miljö att vistas på.

Det ställs höga krav på städningen av gym och sportanläggningar, framförallt av omklädningsrummen. Att hålla det ny städat och rent är en förutsättning för att få både kunder och personal att trivas. Vi har en stor erfarenhet av städning på sportanläggningar och gym och är angelägna om att hålla en hög kvalitet och service.

R.V.M Städ & Allservice utför städningen på er anläggning på ett noggrant och hygieniskt sätt, vi tar även hänsyn till miljön. Vi gör tillsammans med er upp rutiner för städning, de moment som ska utföras, med vilken frekvens och antalet timmar per tillfälle.